QUY CHẾ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (“Quy chế”)

Dịch vụ Xem phim theo yêu cầu Fim+ (“Dịch vụ Fim+”) là dịch vụ do Công ty Cổ phần Fim Plus (“Fim Plus”) cung cấp, cho phép người dùng có thể truy cập để xem phim và các nội dung video khác (“Nội dung”) vào bất cứ thời gian nào người dung mong muốn trên các thiết bị và/hoặc nền tảng khác nhau thông qua mạng Internet. Bằng việc sử dụng Dịch vụ Fim+ của Fim Plus, Quý Khách hàng đồng ý và chấp thuận bị ràng buộc về pháp lý bởi các quyền và nghĩa vụ phát sinh theo quy định tại Quy chế này.
 • 1. Đăng ký tài khoản
  • 1.1 Để sử dụng Dịch vụ Fim+, Quý Khách hàng phải đăng ký tài khoản khách hàng thông qua thiết bị hoặc nền tảng có thể truy cập vào Dịch vụ Fim+ và cung cấp cho Fim Plus các thông tin cần thiết để xác nhận tài khoản. Quý Khách hàng có trách nhiệm cập nhật và đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin đã cung cấp cho Fim Plus. Quý Khách hàng có thể kiểm tra thông tin tài khoản tại website http://movies.fimplus.vn
  • 1.2 Để đăng ký và sử dụng tài khoản, Quý Khách hàng phải là người đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trẻ em và người vị thành niên chỉ có thể sử dụng Dịch vụ Fim+ khi được sự cho phép và giám sát của Quý Khách hàng.
  • 1.3 Fim Plus có quyền yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp giấy tờ, bằng chứng chứng minh về độ tuổi và các thông tin xác nhận tài khoản.
  • 1.4 Quý Khách hàng phải đăng ký một phương thức thanh toán hợp lệ và phù hợp với thiết bị hoặc nền tảng mà Quý Khách hàng đang sử dụng (“Phương Thức Thanh Toán”). Quý Khách hàng đồng ý cho phép Fim Plus thu tiền sử dụng Dịch vụ Fim+ thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký.
  • 1.5 Quý Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản đã đăng ký thông qua việc bảo mật mật khẩu và các thông tin liên quan đến tài khoản của Quý Khách hàng. Đồng thời, Quý Khách hàng cần bảo quản cẩn thận các thiết bị đã dùng để truy cập Dịch vụ Fim+ nhằm bảo mật tài khoản của Quý Khách hàng. Fim Plus không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc tài khoản của Quý Khách hàng bị sử dụng trái phép. Đồng thời, Fim Plus có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc sử dụng tài khoản của Quý Khách hàng với mục đích bảo vệ cho Quý Khách hàng, Fim Plus hoặc các đối tác của chúng tôi khỏi các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.
 • 2. Dịch vụ
  • 2.1 Dịch vụ của Fim Plus bao gồm Dịch vụ Xem phim theo tháng và Dịch vụ Xem phim có phí.
  • 2.2 Đối với Dịch vụ Xem phim theo tháng, Quý Khách hàng sẽ trả Phí Dịch vụ theo tháng và được xem không hạn chế các Nội dung trong danh mục do Fim Plus cung cấp, trừ các Nội dung thu phí riêng theo Dịch vụ Xem phim có phí. Việc sử dụng Dịch vụ Xem phim theo tháng của Quý Khách hàng sẽ được tự động gia hạn mỗi 30 ngày, trừ trường hợp Quý Khách hàng thực hiện chấm dứt sử dụng Dịch vụ Fim+ theo Điều 4.5 trước ngày bắt đầu kỳ tính phí. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Fim Plus có toàn quyền thay đổi các Nội dung trong danh mục được cung cấp.
  • 2.3 Đối với Dịch vụ Xem phim có phí, Quý Khách hàng sẽ trả tiền cho một Nội dung nhất định và được xem Nội dung đó không giới hạn số lần trong thời hạn 48 giờ.
  • 2.4 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán thành công, Quý Khách hàng vui lòng thực hiện việc xem phim đã trả phí.  Sau thời hạn này, quyền xem đối với các phim đã trả phí sẽ không còn khả dụng. Để xem các phim này, Quý Khách hàng phải thực hiện thanh toán lại.
 • 3. Sử dụng Dịch vụ
  • 3.1 Quý Khách hàng cam kết sẽ sử dụng các Dịch vụ của Fim Plus, và bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Fim+ cho mục đích giải trí cá nhân và phi lợi nhuận. Quý Khách hàng được cấp quyền không độc quyền để truy cập và xem Nội dung thông qua Dịch vụ Fim+ của Fim Plus. Quý Khách hàng không có quyền cấp lại, chuyển nhượng hay chuyển giao bản quyền của bất kỳ Nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào. Quý Khách hàng không được sử dụng Dịch vụ Fim+ và/hoặc Nội dung để phục vụ các hoạt động công chúng hoặc trình chiếu cho số đông người xem.
  • 3.2 Quý Khách hàng chỉ được sử dụng các dịch vụ của Fim Plus trên lãnh thổ Việt Nam.
  • 3.3 Quý Khách hàng cam kết sử dụng Dịch vụ Fim+ và/hoặc Nội dung, bao gồm tất cả các tính năng, chức năng và bộ phận liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.
  • 3.4 Quý Khách hàng cam kết không thu trái phép, lưu trữ, tái bản, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phái sinh, chào bán, hoặc sử dụng các Nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ Fim+ trừ khi được cho phép rõ ràng trong Quy chế này hoặc được Fim Plus đồng ý bằng văn bản.
  • 3.5 Quý Khách hàng cũng cam kết không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nào Fim Plus đặt ra đối với bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Fim+.
  • 3.6 Quý Khách hàng cũng cam kết không dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Fim+; không chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay chỉnh sửa Nội dung hoặc phần mềm được cung cấp thông qua Dịch vụ Fim+; và không sử dụng bất kỳ biện pháp khai thác, thu thập hoặc phân tách dữ liệu nào từ Dịch vụ Fim+.
  • 3.7 Quý Khách hàng không được phép đăng tải, gửi hoặc sử dụng biện pháp khác nhằm làm gián đoạn, phá huỷ hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm hoặc phần cứng trong bất kỳ thiết bị hoặc nền tảng nào được sử dụng để truy cập Dịch vụ Fim+.
  • 3.8 Quý Khách hàng đồng ý rằng chất lượng Dịch vụ Fim+ và Nội dung có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như vị trí, chất lượng băng thông, tốc độ kết nối internet cũng như cấu hình của thiết bị của Quý khách hàng, và Fim Plus sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nếu chất lượng Dịch vụ Fim+ và Nội dung trên thực tế bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này.
  • 3.9 Quý Khách hàng đồng ý rằng, để cung cấp Dịch vụ Fim+ và Nội dung với chất lượng tốt nhất, Fim Plus có thể thực hiện kiểm tra, cập nhật và nâng cấp các đặc tính Dịch vụ Fim+, bao gồm nhưng không giới hạn: website, các ứng dụng trên điện thoại, trải nghiệm giao diện người dùng, mức độ dịch vụ, kế hoạch, tính năng quảng cáo, danh mục Nội dung, phương thức giao sản phẩm và giá dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ Fim+, Quý Khách hàng đồng ý cho phép Fim Plus thực hiện kiểm tra, cập nhật và nâng cấp nói trên mà không cần thông báo hay xin phép trước đối với Quý Khách hàng, và việc kiểm tra, cập nhật và nâng cấp này có thể dẫn đến gián đoạn Dịch vụ Fim+ trong một khoảng thời gian hợp lý.
 • 4. Phí Dịch vụ và Thanh toán
  • 4.1 Quý Khách hàng sẽ trả Phí Dịch vụ để sử dụng Dịch vụ Xem phim theo tháng và Dịch vụ Xem phim có phí được thông báo cho Quý Khách hàng tại thời điểm đăng ký Dịch vụ Fim+. Fim Plus có quyền điều chỉnh mức Phí Dịch vụ tại từng thời điểm khác nhau, và Phí Dịch vụ mới sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố.
  • 4.2 Quý Khách hàng sẽ thanh toán Phí Dịch vụ thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký hoặc được hướng dẫn bởi Fim Plus. Quý Khách hàng đồng ý rằng tuỳ thuộc vào thiết bị và/hoặc nền tảng được sử dụng để truy cập Dịch vụ Fim+, Fim Plus có thể yêu cầu các Phương Thức Thanh Toán khác nhau.
  • Quý Khách hàng lưu ý: Việc Thanh toán Phí Dịch vụ sẽ được thực hiện tự động theo Điều 2.2 Quy chế này. Bên cạnh đó, khi Quý Khách hàng lần đầu tiên kết nối thẻ Visa với tài khoản sẽ bị hệ thống ngân hàng liên kết tính phí kiểm tra thẻ (thông thường là 01 USD), phí này sẽ được hoàn lại theo chính sách của ngân hàng liên kết.
  • 4.3 Trong trường hợp Fim Plus không thể thu Phí Dịch vụ từ Phương Thức Thanh Toán mà Quý Khách hàng đăng ký, Fim Plus có thể tạm ngưng việc cung cấp Dịch vụ Fim+ cho đến khi Quý Khách hàng cung cấp/đăng ký một Phương Thức Thanh Toán phù hợp khác.
  • 4.4 Quý Khách hàng đồng ý rằng Fim Plus có thể uỷ quyền cho một/một số đối tác khác tuỳ theo sự lựa chọn của Fim Plus thực hiện việc thu Phí Dịch vụ từ Quý Khách hàng. Quý Khách hàng đồng ý cho phép Fim Plus cung cấp cho các đối tác này các thông tin cần thiết về tài khoản và việc sử dụng Dịch vụ Fim+ của Quý Khách hàng để phục vụ việc các đối tác này thay mặt Fim Plus thu Phí Dịch vụ từ Quý Khách hàng.
  • 4.5 Quý Khách hàng có thể hủy việc sử dụng Dịch vụ Xem phim theo tháng đã đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào. Để hủy dịch vụ, Quý Khách hàng cần gọi điện tổng đài 1800 9090 và cung cấp thông tin cần thiết về tài khoản của Quý Khách hàng. Quý Khách hàng sẽ không bị thu Phí Dịch vụ kể từ kỳ thanh toán kế tiếp nếu như huỷ dịch vụ tối thiểu 01 ngày trước khi bắt đầu kỳ thanh toán kế tiếp.
  • 4.6 Quý Khách hàng đồng ý rằng Fim Plus sẽ không có trách nhiệm hoàn lại Phí Dịch vụ mà Quý Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp Quý Khách hàng không sử dụng Dịch vụ Fim+, huỷ Dịch vụ Fim+ hoặc không thể sử dụng được Dịch vụ Fim+ vì bất kỳ lý do gì không do lỗi của Fim Plus.
 • 5. Khuyến mại và dùng thử
  • Quý Khách hàng hiểu rõ rằng, tuỳ từng thời điểm, Quý Khách hàng có thể được miễn, giảm Phí Dịch vụ theo các chương trình khuyến mại hoặc dùng thử Dịch vụ Fim+ có thời hạn do Fim Plus và các đối tác thực hiện. Quý Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng sau khi kết thúc thời hạn khuyến mại hoặc dùng thử nói trên, việc Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ Fim+ sẽ tạo thành một giao dịch mua bán giữa Quý Khách hàng và Fim Plus, và Fim Plus có quyền thu Phí Dịch vụ từ Quý Khách hàng tính từ thời điểm kết thúc chương trình khuyến mại/dùng thử trở đi. Quý Khách hàng đồng ý cho phép Fim Plus thu tiền sử dụng Dịch vụ Fim+ thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký.
 • 6. Quyền và nghĩa vụ của Fim Plus
  • 6.1 Trong quá trình sử dụng Dịch vụ Fim+, nếu Quý Khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Quy chế này, Fim Plus có toàn quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ Fim+ và xóa bỏ tài khoản của Quý Khách hàng mà không cần thông báo trước với Quý Khách hàng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm bồi hoàn nào đối với với Quý Khách hàng.
  • 6.2 Trong trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng Dịch vụ Fim+, bên cạnh các biện phạm xử lý của Fim Plus, Fim Plus có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý và cung cấp các thông tin có liên quan đến tài khoản của Quý Khách hàng cho cơ quan này để xử lý theo quy định của pháp luật.
  • 6.3 Fim Plus có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Quý Khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ Fim+. Để giải quyết khiếu nại một cách hiệu quả, Fim Plus chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với các Quý Khách hàng đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản, bao gồm cả các thông tin về Phương Thức Thanh Toán. Trong trường hợp cần thiết, Fim Plus có thể yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung trong một thời hạn nhất định để phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại, và Quý Khách hàng cam kết sẽ hợp tác cung cấp cho Fim Plus những thông tin, tài liệu đó đúng thời hạn đã được yêu cầu.
  • 6.4 Fim Plus có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được quy định tại các Điều 4.4, 6.2 và 10.2 của Quy chế này.
  • 6.5 Fim Plus không cam kết hay bảo đảm các Dịch vụ do Fim Plus cung cấp không mắc lỗi và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp phát sinh thiệt hại, hư hỏng, đột nhập, virus, can thiệp, phá hoại, thâm nhập hay các yếu tố khác phát sinh ngoài khả năng kiểm soát một cách hợp lý của Fim Plus hay các đối tác của Fim Plus, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến thiết bị của Quý Khách hàng hoặc đường truyền Internet.
 • 7. Giới hạn trách nhiệm
  • 7.1 “Bất Khả Kháng” được hiểu là sự kiện không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của bên chịu ảnh hưởng của sự kiện đó và không thể lường trước và tránh được, cho dù nó xảy ra trong hiện tại hay tương lai, bao gồm thiên tai, chiến tranh, đe dọa chiến tranh, hành động khủng bố, sự can thiệp về quân sự hoặc hải quân, sự phá hoại, hành động cố ý phá hoại, khởi nghĩa, lũ lụt, lốc xoáy, động đất, sấm sét, bão, cháy, cấm vận, dịch bệnh, đình công, hỏng hóc của vệ tinh, chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet có thể làm gián đoạn hoặc giảm chất lượng Dịch vụ Fim+.
  • 7.2 Fim Plus cam kết sẽ cố gắng tối đa để thực hiện việc cung cấp Dịch vụ Fim+ tốt nhất có thể và giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh nhưng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Bất Khả Kháng.
 • 8. Quyền Sở hữu trí tuệ
  • Quý Khách hàng hiểu rằng Dịch vụ Fim+, các Nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ Fim+, các phần mềm và biểu tượng được sử dụng để cung cấp Dịch vụ Fim+ có chứa các Quyền Sở hữu trí tuệ thuộc về Fim Plus và/hoặc các đối tác và các doanh nghiệp liên kết của Fim Plus được pháp luật công nhận và bảo hộ. Quý Khách hàng cam kết sẽ tôn trọng các Quyền Sở hữu trí tuệ này và không thực hiện cũng như không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến các Quyền Sở hữu trí tuệ này. Đồng thời Quý khách hàng cam kết sẽ hỗ trợ Fim Plus thực hiện các biện pháp chống lại hành vi xâm phạm đến các Quyền Sở hữu trí tuệ này từ bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 • 9. Giới hạn lãnh thổ
  • Quý Khách hàng chỉ được sử dụng Dịch vụ Fim+ và xem các Nội dung trên lãnh thổ Việt Nam. Bất kỳ hành vi sử dụng công nghệ để truy cập vào Dịch vụ Fim+ và Nội dung ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam đều bị coi là vi phạm nghiêm trọng Quy chế này và là cơ sở để Fim Plus đơn phương chấm dứt cung cấp Dịch vụ Fim+ đối với Quý Khách hàng.
 • 10. Bảo mật thông tin của Quý Khách hàng:
  • 10.1 Fim Plus chỉ thu thập thông tin khi có sự đồng ý cung cấp của Quý Khách hàng.
  • Những thông tin được Fim Plus thu thập để phục vụ Quý Khách hàng bao gồm: họ và tên; địa chỉ email; số điện thoại; mật khẩu và một số thông tin bổ sung (trong trường hợp cần thiết).
  • 10.2 Fim Plus có thể chia sẻ thông tin của Quý Khách hàng một cách hợp lý trong một số trường hợp đặc biệt như sau:
    • Được sự đồng ý của Quý Khách hàng.
    • Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • 10.3 Thời hạn lưu trữ, bảo mật thông tin: Fim Plus sẽ lưu trữ và bảo mật các thông tin do Quý Khách hàng cung cấp trên hệ thống của Fim Plus trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ Fim+, cho đến khi Quý Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp cho Fim Plus, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.
  • 10.4 Thông tin về đơn vị thu thập và quản lý thông tin của Quý Khách hàng:
  • Công ty Cổ Phần Fim Plus
   Địa chỉ trụ sở chính: số 63A Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: 18009090
  • 10.5 Quý Khách hàng có thể thực hiện việc tự chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách tự truy cập vào website https://movies.fimplus.vn/ hoặc liên hệ với Fim Plus qua hotline: 1800 9090.
  • 10.6 Fim Plus cam kết không tiết lộ thông tin Quý Khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin của Quý Khách hàng sẽ được thực hiện theo Quy chế này.
  • 10.7 Fim Plus khuyến cáo Quý Khách hàng hạn chế truy cập tài khoản bằng đăng nhập tự động, chú ý chế độ sao lưu mật khẩu và đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản khi sử dụng các thiết bị chung. Fim Plus sẽ không chịu trách nhiệm khi những thông tin cá nhân của Quý Khách hàng bị rò rỉ vì bất kỳ lý do nào xuất phát từ Quý Khách hàng.
  • 10.8 Điều khoản bảo mật này chỉ áp dụng những thông tin Quý Khách hàng đăng ký trên hệ thống của Fim Plus. Mọi thông tin Quý Khách hàng đăng ký tại những hệ thống khác sẽ không được Fim Plus bảo mật.
 • 11. Chính sách không hoàn tiền:
  • 11.1 Chúng tôi sẽ không hoàn lại các khoản thanh toán trong trường hợp Quý Khách không sử dụng, hoặc hủy các nội dung và dịch vụ đã thanh toán.
  • 11.2 Trường hợp thẻ ngân hàng bị mất, bị đánh cắp hoặc thay thế, Quý Khách hàng có trách nhiệm làm việc với ngân hàng phát hành để thực hiện khóa thẻ.
  • Trường hợp Quý Khách hàng không thực hiện khóa thẻ và vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ, Fim Plus hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong những trường hợp này.
  • 11.3 Đối với các giao dịch thanh toán do phát sinh lỗi từ hệ thống của Fim Plus, Fim Plus sẽ tiến hành bồi hoàn lại giao dịch cho Quý Khách hàng và được xem xét chi tiết nguyên nhân trên từng giao dịch. Thời gian bồi hoàn tùy thuộc vào từng ngân hàng phát hành thẻ.
 • 12. Các quy định chung
  • 12.1 Các điều khoản của Quy chế này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Quy chế này xung đột với các quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc vì lý do khác bị coi là không có hiệu lực hoặc không có giá trị, điều khoản đó sẽ được Fim Plus chỉnh sửa để trở nên có hiệu lực, có giá trị và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Các nội dung khác của Quy chế không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị.
  • 12.2 Fim Plus có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung Quy chế này tùy từng thời điểm. Việc Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ Fim+ sau khi có sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế được hiểu là Quý Khách hàng đồng ý với các sửa đổi, bổ sung này.
  • 12.3 Fim Plus có quyền chỉ định hoặc chuyển giao việc cung cấp Dịch vụ Fim+ và/hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của Fim Plus theo Quy chế này cho một bên thứ ba bất kỳ, và Quý Khách hàng đồng ý hợp tác với Fim Plus để việc chỉ định hoặc chuyển giao này có hiệu quả.
  • 12.4 Trừ khi có thoả thuận khác, các thông tin trao đổi giữa Fim Plus với Quý Khách hàng sẽ được thực hiện qua hình thức thông điệp dữ liệu.

Tôi đã đọc và hiểu rõ toàn bộ nội Quy chế này. Tôi đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện của Quy chế này.