Sự Kiện

Qùa tặng đặc biệt từ Fim+ dành cho chủ thẻ tín dụng VPBank. Chỉ 10.000đ khi mua Gói Fim+ Cao Cấp 1 tháng được tặng thêm 1 tháng Gói Fim+ Cao Cấp và nhận ngay ưu đãi GIẢM 50% cho 2 Phim Có Phí bất kỳ mỗi tháng.

VPBank_1920x1080 (1)-min

Điều khoản – Điều kiện

  • Chỉ áp dụng cho tài khoản Fim+ chưa từng được liên kết và thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế.
  • Khách hàng liên kết Thẻ Tín dụng vào tài khoản Fim+ thỏa mãn điều kiện trên và duy trì liên kết trong thời gian triển khai chương trình ưu đãi.
  • Để tránh nhầm lẫn, việc ngắt liên kết Thẻ Tín dụng và liên kết lại với tài khoản Fim+ sẽ được xem là không đáp ứng điều kiện này.
  • Khách hàng phải thanh toán các Phim Có Phí được ưu đãi bằng Thẻ Tín dụng.
  • Việc giảm giá trong Chương trình ưu đãi không áp dụng cùng các chương trình giảm giá hay khuyến mại khác của Fim+
  • Các ưu đãi tại Thỏa thuận này không được chuyển nhượng, quy đổi thành tiền mặt hoặc phương thức thanh toán khác.
  • Đối với ưu đãi chỉ 10.000đ khi mua Gói Fim+ Cao Cấp 1 tháng được tặng thêm 1 tháng Gói Fim+ Cao Cấp sẽ diễn ra từ 01/11/2019 đến 31/01/2020. Chương trình GIẢM 50% cho 2 Phim Có Phí bất kỳ mỗi tháng sẽ bắt đầu từ 01/11/2019 đến 31/10/2020.